Luister hier naar een korte omschrijving van JIT

Doel van het JIT (Jeugd Interventie Team) Doetinchem is om te komen tot een sluitende aanpak voor die (groepen) jongeren en hun systeem die niet zelf een (hulp)vraag kunnen of willen formuleren, maar waarbij er wel duidelijke zorgen zijn vanuit de omgeving. De sluitende aanpak ontstaat wanneer alle betrokken partijen in samenhang een bijdrage leveren in het kader van veiligheid en zorg.

Uitgangspunt binnen het JIT is om een interventie zo licht als kan en zo zwaar als moet in te zetten. Streven is om uiteindelijk te komen tot zoveel mogelijk eigen verantwoordelijkheid van jongeren, ouders, netwerk en de buurt. Alle interventies zijn daarop gericht. Waar mogelijk en indien nodig werken we daarbij samen met een buurtcoach en overige ketenpartners. We ondersteunen de jongeren, het gezin en het netwerk om zelf de regie weer te nemen.

Door de stedelijke functie heeft het JIT een duidelijk overzicht van de ontwikkelingen in Doetinchem. Daardoor is het ook goed mogelijk om signalerend en preventief te werken. Belangrijke wijk gebonden en stedelijke trends worden gesignaleerd, geagendeerd en naar vermogen ook omgezet in concrete preventieve acties. Indien de veiligheid in het geding komt zet het JIT in samenwerking met gemeente, politie en veiligheidskamer ook in op repressie.